Wysokie witryny w centrach handlowych

Na rynku centrów handlowych obserwujemy w tej chwili modę na tworzenie witryn sklepowych podwójnej wysokości.

Takie witryny powstały w centrum handlowym Posnania, Wroclavia, a ostatnio projektujemy podobne konstrukcje w Galerii Młociny. W tym ostatnim obiekcie praktycznie cała pierwsza kondygnacja oferuje lokale usługowe o wysokości witryny 7,5m.

Jest to rozwiązanie bardzo atrakcyjne, ale niesie za sobą szereg wyzwań. Pierwszym z nich jest oczywiście poziom kosztów. Szkła w witrynie jest nie tylko więcej ze względu na wysokość, ale też jest ono droższe ze względu na wymogi techniczne. Drugim wyzwaniem jest pogodzenie wszystkich kwestii technicznych.

Dzięki temu, że w naszej pracowni opracowujemy dużo projektów wykonawczych sklepów w centrach handlowych, mamy już wiele sprawdzonych rozwiązań. Przyjmując właściwą strategię na etapie projektu koncepcyjnego jesteśmy w stanie zracjonalizować koszty budowy wysokiej witryny.