Wymagania pożarowe do materiałów w sklepach

W naszej praktyce projektowej często spotykamy się wątpliwościami, czy dany produkt może być zastosowany w typowym sklepie w centrum handlowym.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że ograniczenia dotyczą tylko materiałów trwale wbudowanych w lokal. Dlatego np. mebel kasowy musi spełniać wymagania przeciwpożarowe, a już ruchome produkty czy akcesoria- nie.

Drugą kwestią jest, jaką klasyfikację palności muszą posiadać elementy wykończenia wnętrz. W pewnym uproszeniu można powiedzieć, że ściany i posadzki muszą być co najmniej trudnozapalne. Dla materiałów stosowanych na sufitach i płaszczyznach wiszących wymóg jest ostrzejszy- materiał musi być co najmniej niezaplany i niekapiący.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu jesteśmy w stanie użyć prawie każdy materiał.