RFID w sklepach

RFID, czyli system identyfikacji radiowej, jest wdrażany w coraz większej liczbie placówek handlowych. Nasza pracownia właśnie przyjęła zlecenie opracowania przebiegu ekranowanych ścian w europejskich placówkach jednego z naszych klientów.

Ściany te mają oddzielić część handlową, dostępną dla klientów, od magazynów i zaplecz, gdzie towar jest tylko składowany. Umożliwi to precyzyjne śledzenie zatowarowania sklepu, lokalizację konkretnych produktów oraz większe bezpieczeństwo antykradzieżowe. Dla naszych stałych klientów podejmujemy się wielu podobnych niestandardowych działań, które łatwiej jest wykonać w biurze projektowym.