Relacja z Euroshop 2014

Trend, na który najbardziej zwróciliśmy uwagę, to ciągłe podnoszenie poziomu komunikacji przez emocje. Sklep nie ma już być prostą prezentacją produktu, wystawą. Ma oddziaływać swoją architekturą, światłem, zapachem na wszystkie zmysły. Zespół tych działań jest ściśle ukierunkowany na wzmocnienie przekazu marketingowego marki. W tej sferze widoczna jest przewaga handlu tradycyjnego nad internetowym. I to nas cieszy!