Projekt i montaż logo na dachu budynku

Pracownia MIJA była odpowiedzialna m.in. za uzgodnienie projektu w urzędzie miasta. Jak często bywa w czasie nadzorów autorskich na budowie okazało się, że rozwiązania wymaga kilka szczegółów, które trudno było przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Doświadczenie wysokogórskie zaprocentowało!