Otomi - Vizona - Opel

W zakres działań OTOMI Store Design Lab na Polskę wchodzi przygotowanie dokumentacji inwentaryzacji i zamówień oraz montaż mebli w salonach. Kluczowym elementem całego procesu jest system zarządzania projektem online. Nasze doświadczenie w pracy z własnym systemem online dla naszych dotychczasowych klientów sieciowych na pewno przyniesie tu wymierne korzyści. Pierwsze lokalizacje są już wybrane, ekipy montażowe przeszkolone w zakresie montażu mebli - możemy zaczynać.