Nowelizacja prawa budowlanego a projekty sklepów

Wprowadzenie punktu 1aa do art. 29 ust. 2 ma poważne konsekwencje dla projektów sklepów. Punkt ten mówi, że zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie dotyczy przebudowy budynków, której projekt wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tymczasem uzyskiwanie takiego uzgodnienia jest powszechną praktyką we wszystkich właściwie centrach handlowych. Czyli od początku roku 2018, formalnie rzec biorąc, każdy projekt przebudowy sklepu w centrum handlowym wymaga uzyskania decyzji miejscowego wydziału architektury.