Najlepsze życzenia wielkanocne!

W tym niezwykłym czasie pragniemy

Państwu życzyć,

aby był on spędzony w ciepłej

i rodzinnej atmosferze,

w szczęściu i zdrowiu,

a wszelkie trudne i ważne przedsięwzięcia

były zrealizowane z sukcesem.