MIJA WSRÓD NAJLEPSZYCH

MIJA Store Design Lab została nominowana do Konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców.
Konkurs ma na celu upowszechnienie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych.
WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców od piętnastu lat skutecznie promuje najlepsze firmy zajmujące się handlem, produkcją i usługami. Jest symbolem jakości, rzetelności, a także wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Więcej na stronie www.wiktoriapl.pl