Jak zakwalifikować remont sklepu?

Projektując sklepy w centrach handlowych często spotykamy się z wątpliwościami, jak należy zakwalifikować prace polegające na zmianie aranżacji dla nowego najemcy.

Jak wiadomo remont- wg przepisów- to tylko odtworzenie stanu istniejącego. Często jest stąd wyciągany wniosek, że jakiekolwiek prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę. W naszej praktyce opracowaliśmy jednak inne podejście, które znajduje poparcie w decyzjach wydziałów architektury.

Mianowicie prace w sklepie w centrum handlowym mogą być zakwalifikowane jako bieżąca konserwacja, mająca na celu utrzymanie lokalu w stanie zgodnym z przeznaczeniem obiektu. Możliwość takiego podejścia zależy od zakresu zmian w instalacjach.